top of page

Contact

Blerebergstraat 161

3390 Tielt-Winge

info@stephancornelissenbvba.be

Tel: 016/63.37.93

Info-aanvraag

Bedankt voor je aanvraag! We zullen je zo snel mogelijk contacteren.

GDPR

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, maar zullen steeds met de grootste zorg behandeld worden. Hierna kunt u de nodige informatie terug vinden omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hierover nog vragen hebt, kan u ons steeds contacteren. U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via commission@privacycommission.be.

Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken. Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met ons bedrijf. Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden. Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening. Wij zullen steeds met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en ons bedrijf, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

-Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon, BTW-regime, BTW-nummer.

-Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummer

-Elektronische identificatiegegevens: mail, website

Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en ons bedrijf, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

-Klantenadministratie/klantenbeheer

-Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer

-Boekhoudkundige verwerkingen

-Beheer van geschillen

-Uitvoering van overeenkomsten

Duur van de verwerking

Wij, als bedrijf, bewaren uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden zoals hierboven vermeld, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

-aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van ons bedrijf

-aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen

Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

-het recht op inzage en kopie van de gegevens

-het recht op het corrigeren van die gegevens

-het recht op het laten verwijderen van de gegevens

-het recht op beperking van de verwerking

-het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u steeds met ons contact opnemen of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be)

Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met ons of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be)

Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel dan niet om ons te contacteren.

bottom of page